9 อานิสงส์ วันมาฆบูชา

9 อานิสงส์ วันมาฆบูชา

เนื่องด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันมาฆบูชา สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับแพทย์ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561

การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.61)

พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.61)

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายประเทือง  ภูสะทด ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีถวายราชสักระวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมราชบรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61)

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61)

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวรศักดิ์  สังฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

... อ่านเพิ่มเติม...
 • 9 อานิสงส์ วันมาฆบูชา

  9 อานิสงส์ วันมาฆบูชา

 • โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 • การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561

  การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561

 • พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.61)

  พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค.61)

 • พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61)

  พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค.61)

Previous
Next