• 21 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ

  21 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 • 9 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

  9 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

 • 3 พฤษภาคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561

  3 พฤษภาคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561

 • 25 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  25 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • 22 เมษายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ

  22 เมษายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ

 • 19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

  19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

 • 11 เมษายน 2561 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

  11 เมษายน 2561 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 • 9 เมษายน 2561 สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561

  9 เมษายน 2561 สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561

 • 6 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  6 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • 3 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

  3 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

Previous
Next
 • 22 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ

  22 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ "จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ

 • 22 พฤษภาคม 2561การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ง

  22 พฤษภาคม 2561การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ง "เจ้าหน้าที่" ลงพื้

 • สถิติเพื่อประชาชน การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 17 พฤษภาคม 2561

  สถิติเพื่อประชาชน การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 17 พฤษภาคม 2561

Previous
Next