• 19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

  19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

 • 11 เมษายน 2561 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

  11 เมษายน 2561 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

 • 9 เมษายน 2561 สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561

  9 เมษายน 2561 สรงน้ำพระ 9 วัด รับน้ำพระพุทธมนต์เสริมมงคลชีวิต ประจำปี 2561

 • 6 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

  6 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • 3 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

  3 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ปี 2561

 • 3 เมษายน 2561 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

  3 เมษายน 2561 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

 • 2 เมษายน 2561 มหกรรมส่งเสริมการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2 เมษายน 2561 มหกรรมส่งเสริมการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 31 มีนาคม 2561 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  31 มีนาคม 2561 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

  28 มีนาคม พ.ศ. 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 • 30 มีนาคม 2561 เปิดตลาดประชารัฐต้องชม

  30 มีนาคม 2561 เปิดตลาดประชารัฐต้องชม "ถนนคนเดินสาเกตนคร"

Previous
Next
 • คำถามยอดฮิตเน็ตประชารัฐ

  คำถามยอดฮิตเน็ตประชารัฐ

 • จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด

  จุดติดตั้งสัญญาณเน็ตประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

  สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

Previous
Next