• สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

 • มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

  มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

 • มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

  มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

 • How To ทำความสะอาด

  How To ทำความสะอาด

 • มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

  มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

 • มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

  มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

 • ติดตามสถานการณ์ COVID-19

  ติดตามสถานการณ์ COVID-19

 • ประกาศด่วนที่สุด

  ประกาศด่วนที่สุด

 • สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

  สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

Previous
Next
 • วันที่ 1 เมษายน 2563 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 1 เมษายน 2563 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 6-8 งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

  วันที่ 6-8 งานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

 • วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

  วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

 • วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประชุมการตรวจติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 13 มีนาคม 2563 ประชุมการตรวจติดตามงาน การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  วันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • วันที่ 5 มีนาคม 2563 กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

  วันที่ 5 มีนาคม 2563 กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

 • วันที่ 2 มีนาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

  วันที่ 2 มีนาคม 2563 พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "พ

 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์รวมกันเป็นร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์รวมกันเป็นร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3

 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมชุดคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมชุดคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้

Previous
Next
 • 2 เม.ย. 2563 จำนวนและสัดส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563

  2 เม.ย. 2563 จำนวนและสัดส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563

 • 2 เม.ย. 2563 จำนวนประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

  2 เม.ย. 2563 จำนวนประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

 • 2 เม.ย. 2563 เส้นความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2547 - 2561

  2 เม.ย. 2563 เส้นความยากจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี2547 - 2561

 • 2 เม.ย. 2563 สัดส่วนคนจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2547 - 2561

  2 เม.ย. 2563 สัดส่วนคนจน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2547 - 2561

 • 31 มี.ค. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  31 มี.ค. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 28 ก.พ. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562

  28 ก.พ. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562

 • 28 ก.พ. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

  28 ก.พ. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2562

  30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2562

 • 30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 4/2562

  30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 4/2562

 • 30 ม.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

  30 ม.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

Previous
Next