พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (16 ต.ค.2560)

พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (16 ต.ค.2560)

ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ด วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (พนักงานแจงนับ) 19 ก.ค.60

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (พนักงานแจงนับ) 19 ก.ค.60

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย (ระดับพนักงานแจงนับ) วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ (6 เม.ย.60)

พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ (6 เม.ย.60)

ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์    อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค.60)

พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค.60)

 

ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์    อุตมะพรหม (ชั้น 2 ) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


อ่านเพิ่มเติม...

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (12 ก.พ.60)

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (12 ก.พ.60)

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (16 ต.ค.2560)

  พิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน (16 ต.ค.2560)

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (พนักงานแจงนับ) 19 ก.ค.60

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (พนักงานแจงนับ) 19 ก.ค.60

 • พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ (6 เม.ย.60)

  พิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ (6 เม.ย.60)

 • พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค.60)

  พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31 มี.ค.60)

 • พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (12 ก.พ.60)

  พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (12 ก.พ.60)

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า 3 ชั้น) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280 โทรสาร 043 515 407 มท. : 42367-8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.