• สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

 • มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

  มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

 • มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

  มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

 • How To ทำความสะอาด

  How To ทำความสะอาด

 • มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

  มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

 • มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

  มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

 • ติดตามสถานการณ์ COVID-19

  ติดตามสถานการณ์ COVID-19

 • ประกาศด่วนที่สุด

  ประกาศด่วนที่สุด

 • สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

  สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

Previous
Next
 • วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2563

  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปร

 • วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ Infogeaphic

  วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำ Infogeaphic

 • วันที่ 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าทรงธรรม ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

  วันที่ 18 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าทรงธรรม ถวายพระ

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลยเ

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

  วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ริเบศรมหาภูมิพล อดุลย

 • วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conferrence ตามแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ครั้งที่ 1/2564

  วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO Conferrence ตามแผนโครงการเพิ่ม

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมการปรับปรุงแผนแม่บทสถิติประเทศไทย ฉบับมที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference

  วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมการปรับปรุงแผนแม่บทสถิติประเทศไทย ฉบับมที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference

 • วันที่ 17 กันยายน 2563 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 17 กันยายน 2563 กิจกรรมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับปร

 • วันที่ 3 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

  วันที่ 3 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2563

 • วันที่ 27 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำ สำมะโนประชากรและเคหะ จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 อบรมโครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำ สำมะโนประชากรและเค

Previous
Next
 • 21 ก.ย. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  21 ก.ย. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 21 ก.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

  21 ก.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 29 ก.ค. 2563 โครงสร้างการผลิตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561

  29 ก.ค. 2563 โครงสร้างการผลิตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561

 • 29 ก.ค. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2552 - 2561

  29 ก.ค. 2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2552 - 2561

 • 29 ก.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

  29 ก.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 29 ก.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563

  29 ก.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 26 มิ.ย. 2563 รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ต่อรายได้ของครัวเรือน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2552 - 2562

  26 มิ.ย. 2563 รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ต่อรายได้ของครัวเรือน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2552 - 2562

 • 26 มิ.ย. 2563 รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ครัวเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562

  26 มิ.ย. 2563 รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ครัวเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562

 • 2 เม.ย. 2563 จำนวนและสัดส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563

  2 เม.ย. 2563 จำนวนและสัดส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2563

 • 2 เม.ย. 2563 จำนวนประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

  2 เม.ย. 2563 จำนวนประชากรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

Previous
Next