• สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

  สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

 • สำมะโนประชากรและเคหะ นับใครบ้าง...?

  สำมะโนประชากรและเคหะ นับใครบ้าง...?

 • สสช.ส่งมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ

  สสช.ส่งมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ

 • สสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563

  สสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล รู้หรือไม่? คนทำงานภาคส่วนใดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด

  มาดี มีดีที่ข้อมูล รู้หรือไม่? คนทำงานภาคส่วนใดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด

 • คะแนนความสุขคนทำงานในองค์กรจำแนกตามอาชีพ

  คะแนนความสุขคนทำงานในองค์กรจำแนกตามอาชีพ

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ สู่ยุคสังคมดิจิทัล

  มาดี มีดีที่ข้อมูล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ สู่ยุคสังคมดิจิทัล

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2561

  มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2561

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติคนไทย โดยสารรถไฟฟ้า ในปีพ.ศ.2561

  มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติคนไทย โดยสารรถไฟฟ้า ในปีพ.ศ.2561

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติขนส่งทางอากาศ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศของไทย

  มาดี มีดีที่ข้อมูล สถิติขนส่งทางอากาศ ของท่าอากาศยานระหว่างประเทศของไทย

Previous
Next
 • วันที่ 22 มกราคม 2563 การตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 22 มกราคม 2563 การตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจา

 • วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงานเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563

  วันที่ 21 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงานเตรียมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563

 • 22 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  22 ม.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้

 • วันที่ 18 มกราคม 2563 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 18 มกราคม 2563 วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและถนนโดยรอบศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

  วันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและถนนโดยรอบศาลากลางจังห

 • วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 17 มกราคม 2563 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 15 มกราคม 2563 ประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผ่านระบบ Video Conference จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 9 มกราคม 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ

 • วันที่ 8 มกราคม 2563

  วันที่ 8 มกราคม 2563 "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563

 • 7 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  7 ม.ค. 2563 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Previous
Next
 • 25 ธ.ค. 2562 การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 - 2562

  25 ธ.ค. 2562 การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 - 2562

 • 25 ธ.ค. 2562 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558 - 2562

  25 ธ.ค. 2562 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558 - 2562

 • 26 พ.ย. 2562 จำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

  26 พ.ย. 2562 จำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 15 พ.ย. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

  15 พ.ย. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 28 ต.ค. 2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2562

  28 ต.ค. 2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2562

 • 28 ต.ค.2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2562

  28 ต.ค.2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2562

 • 28 ต.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

  28 ต.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 28 ต.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

  28 ต.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 29 ก.ย. 2562 ชุดข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ QR Code

  29 ก.ย. 2562 ชุดข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ QR Code

 • 29 ก.ย. 2562 Infographic สถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ QR Code

  29 ก.ย. 2562 Infographic สถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ QR Code

Previous
Next