ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2557

ของสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด