ที่ตั้งสำนักงาน

 


สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280  โทรสาร 043 515 407
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.