ประกาศรับสมัครงาน

 

ประกาศผลการสอบพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ 

 

 

 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ (ประกาศฉบับใหม่)

 

 

 

 

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(29 ก.ย. 59)

 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบ

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ 2 วัน คือ 27, 28 ก.ย. 2559)

♦ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 กันยายน 255รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 

 

♦ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบ  

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก