ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (11 ก.ย .2561) 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดเวลา สถานที่ในการเข้ารับการประเมินฯ (20 ส.ค.61) 

 

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตั้งแต่วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2561)


ประกาศผลการสอบพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ 

 

  ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ (ประกาศฉบับใหม่)

 

   ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(29 ก.ย. 59)

 ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบ

(กำหนดสอบสัมภาษณ์ 2 วัน คือ 27, 28 ก.ย. 2559)

♦ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 กันยายน 255รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

 

 

♦ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายละเอียดในการสอบ  

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก