การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูป ในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ด 2557

หากท่านสนใจข้อมูลที่ได้จากผลการสำรวจ กรุณาติดต่อที่ : 

                                   สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 3 ชั้น (ชั้น 3)

อ.เมืองร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด  45000

โทรศัพท์  0-4351-1280

โทรสาร   0-4351-5407

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.