จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2558 ณ บึงพลาญชัย-สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด