เนื้อหา

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดยุทธศาสตร์จังหวัด)

จำนวน 4 เรื่อง ได้แแก่ ข้าว การท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิต ป่าไม้  

*** หากต้องการดูรายละเอียด/ดาวน์โหลดข้อมูลในแต่ละรายการ ให้ icon click ที่ ICONของแต่ละรายการ ***

รายการข้อมูล
พื้นฐานที่สำคัญ

ผังสถิติ
ทางการ

ข้อมูลสถิติ
ทางการ

วิเคราะห์และ
สรุปสถานะการณ์

a11 Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6 file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1
a30 Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6 file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1
 aa copy Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6 file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1
 456 Untitled-11 8ecb5049d32db9e8e87d8163be4e7fe6 file-search-concept-folders-magnifying-glass-24496722 website-statistics1