รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

เดือน ธันวาคม 2560 (9 ม.ค.61)

เดือน พฤศจิกายน 2560 

เดือน ตุลาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า 3 ชั้น) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280 โทรสาร 043 515 407 มท. : 42367-8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.