รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

เดือน เมษายน 2561  (10 พ.ค.61)

เดือน มีนาคม 2561 (10 เม.ย.61)

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (13 มี.ค.61)

เดือน มกราคม 2561 (8 ก.พ.61)

เดือน ธันวาคม 2560 (9 ม.ค.61)

เดือน พฤศจิกายน 2560 

เดือน ตุลาคม 2560