17 ม.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายวรศักดิ์  สังฆมณี ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด