18 ม.ค. 2561 พิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นายประเทือง  ภูสะทด ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมพิธีถวายราชสักระวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมราชบรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น 2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด