24 ม.ค. 2561 การประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561

 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการต่างๆ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 4/2561 วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด