25 ม.ค. 2561 โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครังที่ 2

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการ โครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับแพทย์ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน มกราคม 2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด