การดำเนินการตาม 7 มาตตการ ภายใต้ศูนย์บัญชาเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563)

 

การดำเนินการตาม 7 มาตตการ ภายใต้ศูนย์บัญชาเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

จังหวัดร้อยเอ็ด (เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563)