แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 4
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 98
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 49
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 52
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 251
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 153
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 247
รายงานการสำรวจสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 246
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 283
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 379