แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 เขียนโดย admin 34
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 52
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 35
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 37
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 158
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 311
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 197
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 327
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 316
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 354
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 481
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 328
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 1497