แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 11
รายงานประเพณีปีใหม่และกาชาด พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 23
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 เขียนโดย admin 116
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 80
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 60
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 57
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 197
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 342
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 216
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 360
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 353
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 387
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 535
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 353
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 1538