แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 136
ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 156
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 210
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 154
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 261
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 เขียนโดย admin 488
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 272
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 239
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 233
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 438
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 554
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 402
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 645
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 578
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 621
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 965
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 574
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 1774