แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 85
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 145
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 112
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 215
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 เขียนโดย admin 418
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 231
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 210
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 202
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 395
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 515
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 362
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 587
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 542
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 574
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 813
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 535
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 1722