แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 76
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 203
ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 246
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 246
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 189
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 295
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 เขียนโดย admin 571
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 307
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 264
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 252
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2561 เขียนโดย admin 483
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 590
รายงานความสุขมวลรวมกลุ่มจังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 437
รายงานการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 701
รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 609
สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 658
รายงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด 2560 เขียนโดย admin 1048
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2560 เขียนโดย admin 606
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2556 เขียนโดย admin 1827