แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ง "เจ้าหน้าที่" ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 9
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เขียนโดย admin 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 32
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสถิติต่างๆ เขียนโดย admin 40
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 55
รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 215
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 114
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 155