แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสถิติต่างๆ เขียนโดย admin 21
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 เขียนโดย admin 26
รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 110
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2561 เขียนโดย admin 87
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 122
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 358
โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย admin 200
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 130
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2558 ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 167
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของ พัฒนาพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูป่าไม้ เขียนโดย admin 607