แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานงบทดลอง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 48
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 87
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม 2560 เขียนโดย admin 317
โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย admin 167
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย admin 101
เชิญเที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2558 ครั้งที่ 25 เขียนโดย admin 137
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของ พัฒนาพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูป่าไม้ เขียนโดย admin 562
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เขียนโดย admin 513
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม เขียนโดย admin 975

สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า 3 ชั้น) ชั้น 3 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 043 511 280 โทรสาร 043 515 407 มท. : 42367-8
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.