แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 40
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 46
การจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 67
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 65
การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 1197
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 3224
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ผู้สูงอายุ" เขียนโดย admin 1973
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว" เขียนโดย admin 2475
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 1956
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ขยะ" เขียนโดย admin 1528