แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 149
บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 114
การจัดทำดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด จ.ร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 135
ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 132
การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 1488
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 3769
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ผู้สูงอายุ" เขียนโดย admin 2268
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว" เขียนโดย admin 2827
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 2280
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ขยะ" เขียนโดย admin 1817