แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การพัฒนาข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 623
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารตามยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด เขียนโดย admin 2105
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ผู้สูงอายุ" เขียนโดย admin 1560
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ข้าว" เขียนโดย admin 1998
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "การท่องเที่ยว" เขียนโดย admin 1484
Metadata (ร่าง) ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ เรื่อง "ขยะ" เขียนโดย admin 1179
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง) จำนวน 4 เรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ เขียนโดย admin 2273