แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนา เขียนโดย admin 284
สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลกับมาดี เขียนโดย admin 227
มาดี อาสา "เครือข่ายสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด" เขียนโดย admin 376
สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เขียนโดย admin 488
สำมะโนประชากรและเคหะ นับใครบ้าง...? เขียนโดย admin 449
สสช.ส่งมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 505
สสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563 เขียนโดย admin 468
มาดี มีดีที่ข้อมูล รู้หรือไม่? คนทำงานภาคส่วนใดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด เขียนโดย admin 445
คะแนนความสุขคนทำงานในองค์กรจำแนกตามอาชีพ เขียนโดย admin 441
มาดี มีดีที่ข้อมูล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ สู่ยุคสังคมดิจิทัล เขียนโดย admin 462