แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อผู้สูงอายุ วันที่ 8 ก.ย. พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 78
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 125
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 12-18 มิ.ย. พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 138
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 5-11 มิ.ย. พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 142
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 165
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 15-21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 141
ผลการสำรวจฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ) วันที่ 27 เม.ย.-17 พ.ค. 2563 เขียนโดย admin 155
ผลการสำรวจฯ Covid-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน วันที่ 8-14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 227
ผลการสำรวจฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 (ด้านสังคม) วันที่ 13-26 เมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 284
สรุปผลการสำรวจฯ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" สัปดาห์ที่ 1-4 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 183
ผลการสำรวจฯ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 23-30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 175
ผลการสำรวจฯ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 16-22 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 148
ผลการสำรวจฯ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 9-15 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 157
ผลการสำรวจฯ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 2-8 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 161