แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (30 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 490
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คัดสรร ประเมินบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที 2 (25 พ.ย. 63) เขียนโดย admin 1272
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา คัดสรร ประเมินบุคคล เพื่อปฏิบัติงานหรือต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (18 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 1195
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (2 พ.ย. 2563) เขียนโดย admin 1090