แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 22
10 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9 เขียนโดย admin 15
10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เขียนโดย admin 13
10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 15
21 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ เขียนโดย admin 43
9 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด เขียนโดย admin 44
3 พฤษภาคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561 เขียนโดย admin 40
25 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 52
22 เมษายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 68
19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 เขียนโดย admin 116