• 9 ธ.ค. 61 กิจกรรมปั่นจักรยาน

  9 ธ.ค. 61 กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 7 ธ.ค. 61 ประชุมมอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

  7 ธ.ค. 61 ประชุมมอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12

 • 7 ธ.ค. 61 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดร้อยเอ็ด

  7 ธ.ค. 61 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 5 ธ.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสา

  5 ธ.ค. 61 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิ

 • 5 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  5 ธ.ค. 61 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 • 3 ธ.ค. 61 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

  3 ธ.ค. 61 ร่วมประชุมสร้างการรับรู้ภายในองค์กร สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

 • 2 ธ.ค. 61 พิธีรับเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยาน

  2 ธ.ค. 61 พิธีรับเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 30 พ.ย. 2561 เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี

  30 พ.ย. 2561 เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี

 • 27 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

  27 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

 • 25 พ.ย. 61 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

  25 พ.ย. 61 สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ จังหวัดร้อยเอ็ด

Previous
Next
 • 21 พ.ย. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2550-2559

  21 พ.ย. 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2550-2559

 • 15 พ.ย. 2561 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

  15 พ.ย. 2561 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 8 พ.ย. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2561

  8 พ.ย. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2561

 • 7 พ.ย. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2561

  7 พ.ย. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2561

 • 18 ต.ค.2561 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

  18 ต.ค.2561 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 • 16 ต.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

  16 ต.ค. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • 20 ก.ย. 2561 สรุปผลโครงการ

  20 ก.ย. 2561 สรุปผลโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 14

 • 31 ส.ค. 2561 สรุปผลโครงการ

  31 ส.ค. 2561 สรุปผลโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 13

 • 24 ก.ค. 2561 สรุปผลโครงการ

  24 ก.ค. 2561 สรุปผลโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12

 • 6 ก.ค. 2561 สรุปผลโครงการ

  6 ก.ค. 2561 สรุปผลโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11

Previous
Next