• สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

 • มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

  มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

 • มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

  มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

 • How To ทำความสะอาด

  How To ทำความสะอาด

 • มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

  มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

 • มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

  มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

 • ติดตามสถานการณ์ COVID-19

  ติดตามสถานการณ์ COVID-19

 • ประกาศด่วนที่สุด

  ประกาศด่วนที่สุด

 • สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

  สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

Previous
Next
 • วันที่ 7 เมษายน 2564 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

  วันที่ 7 เมษายน 2564 การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

 • วันที่ 6 เมษายน 2564 พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และร่วมระลึกในวันมหาจักรีบรมมราชวงศ์

  วันที่ 6 เมษายน 2564 พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และร่วมระลึกในว

 • วันที่ 6 เมษายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดบูรพาพิราม” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564

  วันที่ 6 เมษายน 2564 กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดบูรพาพิราม” เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจั

 • วันที่ 2 เมษายน 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

  วันที่ 2 เมษายน 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ศาลากลางและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

 • วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จั

 • วันที่ 30 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกษตรมูลค่าสูง

  วันที่ 30 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดสู่เกษตรมูลค่าสูง

 • วันที่ 30 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564

  วันที่ 30 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564

 • วันที่ 26 มีนาคม 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ ศาลากลางและโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 โครงการเรายกวัดมาไว้ที่ ศาลากลางและโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

 • วันที่ 25 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2564

  วันที่ 25 มีนาคม 64 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2564

 • วันที่ 24 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 24 มีนาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด

Previous
Next
 • 25 มีนาคม 2564 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563

  25 มีนาคม 2564 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี 2563

 • 18 มี.ค 2564 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

  18 มี.ค 2564 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 23 ก.พ. 2564 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

  23 ก.พ. 2564 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

 • 23 ก.พ. 2564 การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

  23 ก.พ. 2564 การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562

 • 26 ม.ค. 2564 สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “กาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ร้อยเอ็ด” ประจำปี 2564

  26 ม.ค. 2564 สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “กาชาดและประเพณีปีใหม่ ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.ร้อ

 • 26 ม.ค. 2564 สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2564

  26 ม.ค. 2564 สรุปผลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2564

 • 22 ธ.ค. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2563

  22 ธ.ค. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2563

 • 17 ธ.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

  17 ธ.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 26 พ.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

  26 พ.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 25 พ.ย. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2563

  25 พ.ย. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2563

Previous
Next