• สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนา

  สำมะโนทุก 10 ปี ตรวจนับคนทุกพื้นที่ ตอบคำถามตามจริงที่มี เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนา

 • สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลกับมาดี

  สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ข้อมูลกับมาดี

 • มาดี อาสา

  มาดี อาสา "เครือข่ายสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด"

 • สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

  สำมะโนประชากรและเคหะ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

 • สำมะโนประชากรและเคหะ นับใครบ้าง...?

  สำมะโนประชากรและเคหะ นับใครบ้าง...?

 • สสช.ส่งมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ

  สสช.ส่งมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ

 • สสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563

  สสช.มอบของขวัญปีใหม่ 2563

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล รู้หรือไม่? คนทำงานภาคส่วนใดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด

  มาดี มีดีที่ข้อมูล รู้หรือไม่? คนทำงานภาคส่วนใดมีคะแนนความสุขสูงที่สุด

 • คะแนนความสุขคนทำงานในองค์กรจำแนกตามอาชีพ

  คะแนนความสุขคนทำงานในองค์กรจำแนกตามอาชีพ

 • มาดี มีดีที่ข้อมูล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ สู่ยุคสังคมดิจิทัล

  มาดี มีดีที่ข้อมูล พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศ สู่ยุคสังคมดิจิทัล

Previous
Next
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดร้

 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตร นอกเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตร นอกเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2563

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ "ทำความดีด

 • 7 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

  7 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • วันที่ 29-31 มกราคม 2563. สำรวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี

  วันที่ 29-31 มกราคม 2563. สำรวจความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี "บุญคูณลานอำเภอจังหาร" จังหวัดร้อยเอ็ด

Previous
Next
 • 30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2562

  30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2562

 • 30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 4/2562

  30 ม.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 4/2562

 • 30 ม.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

  30 ม.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 26 ธ.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

  26 ธ.ค. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 25 ธ.ค. 2562 การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 - 2562

  25 ธ.ค. 2562 การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 - 2562

 • 25 ธ.ค. 2562 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558 - 2562

  25 ธ.ค. 2562 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2558 - 2562

 • 26 พ.ย. 2562 จำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

  26 พ.ย. 2562 จำนวนอุบัติเหตุ และผู้เสียชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 15 พ.ย. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

  15 พ.ย. 2562 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 28 ต.ค. 2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2562

  28 ต.ค. 2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2562

 • 28 ต.ค.2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2562

  28 ต.ค.2562 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2562

Previous
Next