• 11 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  11 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม

 • 10 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9

  10 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังห

 • 10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

  10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภ

 • 10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561

  10 มิ.ย. 61 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน 2561

 • 21 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าวัดทำบุญ

  21 พฤษภาคม 2561 เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับ วันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด

 • 9 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

  9 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนา ระดับจังหวัด

 • 3 พฤษภาคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561

  3 พฤษภาคม 2561 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้้วัด ครั้งที่ 2/2561

 • 25 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  25 เมษายน 2561 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • 22 เมษายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ

  22 เมษายน 2561 ประชุมวางแผนโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม เน็ตประชารัฐ

 • 19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

  19 เมษายน 2561 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7

Previous
Next
 • 11 มิ.ย. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ

  11 มิ.ย. 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ "จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ้มใ

 • 11 มิ.ย. 61 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2549-2558

  11 มิ.ย. 61 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (GPP) ปีพ.ศ.2549-2558

 • 9 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561

  9 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561

 • 8 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561

  8 มิ.ย. 61 สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.

 • 1 มิ.ย. 2561 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ด

  1 มิ.ย. 2561 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 31พ.ค. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2561

  31พ.ค. 2561 ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2561

 • 22 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ

  22 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการ "จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และสร้างรอยยิ

 • 22 พฤษภาคม 2561การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ง

  22 พฤษภาคม 2561การสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ส่ง "เจ้าหน้าที่" ลงพื้

 • สถิติเพื่อประชาชน การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 17 พฤษภาคม 2561

  สถิติเพื่อประชาชน การพัฒนาคน จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 17 พฤษภาคม 2561

 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว Thai stat แอพพลิเคชั่น

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดตัว Thai stat แอพพลิเคชั่น

Previous
Next