• สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

  สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ปลอดโรคไวรัส Covid-19

 • มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

  มาดี จากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ชวนให้กำลังใจหมอ

 • มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

  มาดี เชิยชวน 5 สิ่งของในบ้านที่ควรหมั่นทำความสะอาด

 • How To ทำความสะอาด

  How To ทำความสะอาด

 • มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

  มาดีให้กำลังใจพี่น้องทุกคนผ่านพ้น COVID-19 ไปด้วยกัน

 • มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

  มาดี ชวนท่องคาถาป้องกัน COVID-19

 • ติดตามสถานการณ์ COVID-19

  ติดตามสถานการณ์ COVID-19

 • ประกาศด่วนที่สุด

  ประกาศด่วนที่สุด

 • สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

  สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

 • ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

  ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูล

Previous
Next
 • วันที่ 18 ม.ค.64 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2564

  วันที่ 18 ม.ค.64 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร

 • วันที่ 6 มกราคม 64  จังหวัดร้อยเอ็ดนำร่อง จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับพื้นที่ ของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565-2569

  วันที่ 6 มกราคม 64 จังหวัดร้อยเอ็ดนำร่อง จัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับพื้นที่ ของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ.

 • วันที่ 8 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 8 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 7 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 7 มกราคม 64 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2564 จังหวัดร้อยเอ็ด

 • วันที่ 6 มกราคม 256 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart 101 ทางด้าน Smart Economy เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ขอรับทุนการส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 6 มกราคม 256 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart 101 ทางด้าน Smart Economy เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเ

 • วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยนเอ็ด

  วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อย

 • วันที่ 25 ธํนวาคม 2563 งานประเพณีปีใหม่และกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

  วันที่ 25 ธํนวาคม 2563 งานประเพณีปีใหม่และกาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2564

 • วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดหอโหวดเมืองร้อยเอ็ด 101 และรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ด ครบ 245 ปี

  วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดหอโหวดเมืองร้อยเอ็ด 101 และรำสมโภชเมืองร้อยเอ็ด ครบ 245 ปี

 • วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100%

  วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ร่วมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100%

 • วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ปฏิบัติงานโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2563 จังหวัดร้อยเอ็ด

Previous
Next
 • 22 ธ.ค. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2563

  22 ธ.ค. 2563 การสำรวจแรงงานนอกระบบ จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ.2563

 • 17 ธ.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

  17 ธ.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 26 พ.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

  26 พ.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 25 พ.ย. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2563

  25 พ.ย. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 3/2563

 • 29 ต.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2563

  29 ต.ค. 2563 ภาวะการทำงานของประชากร จ.ร้อยเอ็ด ไตรมาส 2/2563

 • 29 ต.ค. 2563 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 - 2563

  29 ต.ค. 2563 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2559 - 2563

 • 29 ต.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

  29 ต.ค. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 21 ก.ย. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

  21 ก.ย. 2563 ข้อมูลสถิติทางการระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 • 21 ก.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

  21 ก.ย. 2563 สรุปผลโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • 29 ก.ค. 2563 โครงสร้างการผลิตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561

  29 ก.ค. 2563 โครงสร้างการผลิตจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2561

Previous
Next